Høyesterett har i dom avsagt 4. september 2014 avklart rekkevidden av såkalte funksjonsgarantier. Høyesterett kom til at når en selger garanterer for at varen skal oppfylle bestemte egenskaper i en tidsperiode etter levering, får selger bevisbyrden for at funksjonsfeil i garantitiden skyldes feil bruk av varen. Avgjørelsen er relevant for både produksjons- og salgsbedrifter.

Du kan lese dommen her