Fra 1. juli trådte en rekke endringer i aksjeloven i kraft. Hensikten med endringene har vært å gjøre aksjelovens regler mer tilpasset de mindre selskapenes behov.