2013-07-18 19.02.32-1 lighter top.png
70653100-Panorama-of-Oslo-Townhall-and-Fridtjof-Nansens-Plass-in-the-Evening-Oslo-Norway.jpg
2013-07-18 19.02.32-1 lighter top.png

hjem


SCROLL DOWN

hjem


 

om oss

Advokatfirmaet Brønner & Co ligger sentralt i Oslo sentrum. Vi bistår næringslivet, organisasjoner og private kunder.

Målet vårt er å kartlegge dine juridiske behov og gi tilpassete løsninger for fremtiden. Vi hjelper deg å løse juridiske spørsmål og bilegge konflikter.

Våre kvalifiserte advokater har bred kompetanse på juridisk rådgivning, forhandlinger og prosedyre

 

Tjenester


Tjenester

Tjenester


Tjenester

 

 

Tvisteløsning

Den beste løsningenpå en tvist oppnås som regel gjennom forhandlinger.

Våre advokater har også bred erfaring fra samtlige instanser i domstolene og fra voldgiftssaker.

 

Kontraktsrådgiving

Gode kontrakter og riktig oppfølging av disse er helt sentralt i enhver virksomhet. Våre advokater har høy kompetanse og lang erfaring i utarbeidelse og kvalitetssikring av kontrakter. 

 

Saker mot byråkratiet

Våre advokater er vant til å forhandle med myndighetene for å finne gode løsninger for våre kunder.
Vi bistår også med klage til overordnet myndighet eller ved eventuelt søksmål mot stat eller kommune.

 

Naturinngrep

Våre advokater gir grunneiere og rettighetshavere juridisk bistand når de blir utsatt for inngrep eller ekspropriasjon. 

 

Organisasjonsarbeid

Advokatfirmaet Brønner & Co utfører løpende ledelses- og administrasjonsoppgaver i organisasjoner, sammenslutninger, sameier og næringseiendommer.

 

 

 

Nyheter


Nyheter

Nyheter


Nyheter

 

Samiske rettigheter ved vassdragsregulering

Brønner & Co har sendt høringsuttalelse til OED sitt forslag til ny vassdragsreguleringslov. Uttalelsen fremhever samenes rett til andel av utbytte fra kraftproduksjonen etter ILO-konvensjonen art. 15 nr. Du kan lese høringsuttalelsen her.

 

Høyesterett på kollisjonskurs med FNs spesialrapportør

Advokat Andreas Brønner skriver om den nylig avsagte Stjernøydommen fra Høyesterett i avisen Nordlys. Kronikken kan leses her. Andreas Brønner representerte reineierne i Høyesterett sammen med advokat Geir Haugen.

 

 
70653100-Panorama-of-Oslo-Townhall-and-Fridtjof-Nansens-Plass-in-the-Evening-Oslo-Norway.jpg

Kontakt


Kontakt

Kontakt


Kontakt

Advokatfirmaet Brønner & Co DA

Fridtjof Nansens plass 7

0160

Oslo

advokat@bronner.no  

+47 22 42 40 10

 

 

Postadresse:

 PB 1834 Vika 0123 Oslo