Gode kontrakter og riktig oppfølging av disse er helt sentralt i enhver virksomhet. Våre advokater har høy kompetanse og lang erfaring i utarbeidelse og kvalitetssikring av kontrakter. Vi gir dessuten våre kunder viktige og ofte avgjørende råd om hvordan kontraktsforholdet håndteres best mulig etter at kontrakten er inngått. På denne måten legger vi grunnlaget for at kundenes kontraktsforhold gjennomføres på best mulig måte slik at tvister forebygges. Vår rådgivning omfatter ulike typer av kontrakter. Vi har bl.a. oppdrag innenfor bygge- og entreprisekontrakter, eiendomstransaksjoner, verksteds- og offshorekontrakter, aksjonæravtaler/selskapsavtaler samt salg av virksomhet og generasjonsskifte.