Advokatfirmaet Brønner & Co utfører løpende ledelses- og administrasjonsoppgaver i organisasjoner, sammenslutninger, sameier og næringseiendommer. Dette er oppdrag der vi tar oss av den daglige driften både som daglig leder og samtidig ivaretar andre administrasjonsnivåer hos kunden.

                                                               

 Våre virkeområder er særlig:

  • Næringsorganisasjoner og foreninger
  • Forretningsbygg
  • Boligsameier
  • Næringseiendom