I forhold til offentlige myndigheter oppstår ofte spørsmål om hvilke rettigheter en bedrift (eller privatperson) har til å starte virksomhet, fortsatt drive virksomhet, utvide eller endre. Slike spørsmål oppstår også ofte i forbindelse med utbygging og overdragelser av bedrifter eller eiendom. Våre advokater har lang erfaring med å finne frem i jungelen av regler og kan hjelpe med å klargjøre bedriftens rettigheter og de rammebetingelser som gjelder.


Vi gir råd og bistår med tilrettelegging og gjennomføring av søknader til det offentlige. Våre advokater er vant til å forhandle med myndighetene for å finne gode løsninger for våre kunder.
Ved avslag vurderer vi saken og klager til overordnet myndighet når det er grunnlag for dette. I noen tilfeller er det nødvendig å reise søksmål mot stat eller kommune når avslaget er urettmessig. Våre advokater har høy kompetanse på slike saker.
Vi har særlig fokus på:

  • Dagligvarebransjen
  • Byggesaker
  • Plan- og regulering
  • Restaurantbransjen
  • Elektronikkbransjen