Våre advokater gir grunneiere og rettighetshavere juridisk bistand når de blir utsatt for inngrep. Vi har høy kompetanse og lang erfaring blant annet fra vassdragsreguleringer, småkraftverk, kraftledninger, vindkraftverk, veganlegg, jernbanebygging og naturvernsaker. Felles for inngrepssaker er at det alltid er tiltakshaver som, i henhold til loven, må dekke alle utgifter til teknisk og juridisk bistand.

 

Vi tilbyr rådgivning og tvisteløsning innenfor følgende emner: Naturinngrep, ekspropriasjon, vassdragsutbygginger, kraftledninger, vindkraftverk, småkraftverk, mineralutvinning, naturvern, jakt- og fiskerettigheter, reindriftsrett og folkerett.