De fleste aktører i næringslivet opplever før eller siden uenighet eller konflikt i sin virksomhet. Også private kan oppleve å bli part i en tvist. Brønner & Co ser alltid etter den forretningsmessig beste løsningen, enten det gjelder uenighet om kontrakter, forholdet til offentlige myndigheter, offentlige tillatelser eller andre typer konflikter i næringslivet . Vår erfaring er at den beste løsningen som regel oppnås gjennom forhandlinger og vi legger derfor stor vekt på dette som verktøy. I andre tilfeller finner tvisten likevel sin løsning i rettsapparatet. Våre advokater har bred erfaring fra samtlige instanser i domstolene og fra voldgiftssaker.