Olje- og energidepartementet (OED) har tatt til følge klage på konsesjon til bygging vindkraftverk (180 MW) i Falesrassa i Finnmark. OED har gitt reineierne medhold i at bygging av vindkraftverket vil være i strid med folkerettens urfolksvern. Dette er et viktig gjennombrudd for anvendelsen av folkeretten i saker om naturinngrep der reindriften blir berørt. Advokat Geir Haugen har bistått reineierne i saken.

Du kan lese OEDs avgjørelse her.