Høyesterett avsa den 5. mars dom der spørsmålet var om foretaket som hadde påtatt seg funksjonen som ansvarlig kontrollerende overfor bygningsmyndighetene kunne komme i erstatningsansvar overfor private kjøpere av bygget som følge av mangelfull utførelse av sin kontrollfunksjon. Flertallet på 3 dommere svarte bekreftende på dette.

 

Dommen gir en viktig avklaring på forholdet mellom det ansvarlige foretakets forpliktelser overfor bygningsmyndighetene og det samme foretakets forpliktelser overfor private parter som er involvert i byggeprosjektet. Du kan lese dommen her.