Brønner & Co har sendt høringsuttalelse til OED sitt forslag til ny vassdragsreguleringslov. Uttalelsen fremhever samenes rett til andel av utbytte fra kraftproduksjonen etter ILO-konvensjonen art. 15 nr. Du kan lese høringsuttalelsen her.