Advokat Andreas Brønner skriver om den nylig avsagte Stjernøydommen fra Høyesterett i avisen Nordlys. Kronikken kan leses her. Andreas Brønner representerte reineierne i Høyesterett sammen med advokat Geir Haugen.