Saken var den første som ble behandlet av spesialdomstolen Utmarksdomstolen for Finnmark og gjelder eiendomsretten til deler av Stjernøya i Finnmark. Saken er nå sluppet inn til behandling i Høyesterett. Brønner & Co v/ advokatene Geir Haugen og Andreas Brønner representerer Stjernøya reinbeitedistrikt. Saken kommer trolig opp i løpet av våren.